Regulamin sklepu www.artdecor.sklep.pl Strefa pięknych wnętrz obowiązuje od 01.03.2016.

 

 • Postanowienia ogólne
 1. Administratorem serwisu artdecor.sklep.pl jest firma Best Design z siedzibą w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 92c/4
 2. Administrator za pośrednictwem w/w sklepu internetowego prowadzi sprzedaż różnego rodzaju produktów oraz wydruków z materiałów wybranych przez klienta.
 3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby sprzedaż odbywała się zgodnie z oczekiwaniami klienta oraz oferuje swą pomoc w zakresie doboru materiałów oraz plików odpowiednich do oczekiwań klienta.

 • Terminy nazewnictwo

Terminy zastosowane  w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca firma Best Design ul.Świętojańska 92c/4 81-381 Gdynia posiada nip. 591-116-25-89 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej za pośrednictwem w/w sklepu internetowego prowadzi sprzedaż towarów w usług.
 2. Sklep czyli zbiór danych o produktach zarządzanych przez administratora umożliwiających zawieranie umów sprzedaży w domenie internetowej www.artdeco.sklep.pl
 3. Nabywca czyli Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.
 4. Umowa sprzedaży to umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy lub usługi.
 5. Regulamin czyli niniejszy Regulamin Sklepu który określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę; udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu .
 6. Materiały to informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, takie jak  nazwy,opisy, zdjęcia i ilustracje graficzne towarów,
 7. Użytkownik czyli użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub chcący nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 8. Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 9. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827).
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

 • Rejestracja
 1. Rejestracja w systemie jest bezpłatna i następuje w momencie składania zamówienia przez system zamówień na stronie artdecor.sklep.pl, rejestracja nie jest konieczna do dokonania zakupów
 2. Rejestrując się należy podać adres email oraz hasło. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać swojego hasła osobom trzecim.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą W przypadku podania fałszywych danych, użytkownik ponosi pełną  odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

 • Zamówienia
 1. Towary i usługi prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 2. Przedstawione przez firmę Best Design obrazy, grafiki fototapety, naklejki oraz wszelkie inne zadrukowane i wycinane materiały nie są gotowymi produktami. Oferowane artykuły to jedynie przykładowe wzory możliwe do wykonania. Przez formularz zamówienia użytkownik zamawia usługę wydruku lub wykonania zgodnej ze wzorem kopii przygotowanej na wybranym materiale, w wybranych wymiarach i według wybranej techniki. Prace przygotowywane są po potwierdzeniu zamówienia i otrzymaniu potwierdzenia płatności. Sprzedawca jest zobowiązany zamówieniem, od momentu jego potwierdzenia. Potwierdzenie zamówienia może być poprzedzone konsultacją telefoniczną lub mailową dotyczącą potrzeby korekty zamówienia, ze względu na możliwości techniczne. Z powodu rozbieżności ustawień monitorów kolory mogą nieznacznie się różnić dlatego wskazany jest kontakt telefoniczny z infolinią sklepu gdzie odpowiednia osoba najlepiej doradzi parametry wydruku i dobór materiału. Firma Best Design zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia z przyczyn technicznych lub braku dostępności przedmiotu zakupu zwracając wpłaconą kwotę zakupu nabywcy.
 3. Zamówienia od użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową artdecor.sklep.pl 7 tygodniu.
 4. Zamówienia można składać również mailem lub telefonicznie wówczas informacje wprowadzane są do systemu przez obsługę serwisu.
 5. Użytkownik, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sprzedawcą. Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 6. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie.
 7. Formularz składania zamówienia może być złożony z kilku formularzy, służących do określenia:

-adresu i sposobu dostawy,

-sposobu dokonania płatności za towar.

 1. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z wypełnionym formularzem chyba że strony telefonicznie lub mailowo ustaliły inaczej. Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę wyłącznie w celu wysyłania do niego zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w sklepie.
 2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika. Jednakże w przypadku zamówienia usług, przyjęcie zamówienia może być poprzedzone konsultacją dotyczącą warunków i możliwości technicznych danego zamówienia.
 3. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5. Zamówienia składane przez Użytkownika przyjmowane są z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez użytkownika, chyba, że w wyniku dalszych uzgodnień uwzględniających warunki techniczne zamówienia uzgodniona zostanie pomiędzy stronami inna cena.
 6. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie i potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę i opłacenia zamówienia (przelew, karta kredytowa, platnosci.pl itp.). Datą opłacenia jest data wpływu środków na konto Best Design.

 • Płatności
 1. Płatność za towary odbywa się z wykorzystaniem podstawowego bezpiecznego sposobu płatności czyli przelewu bankowego. Numer rachunku bankowego podany jest w sekcji „Kontakt”.
 2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Użytkownik poprzez złożenie zamówienia akceptuje wystawienie faktury VAT w formie elektronicznej. Na życzenie użytkownika faktura VAT może zostać również wydrukowana, podpisana i wysłana pocztą za dodatkową opłatą.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen artykułów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty internetowej oraz usuwania niektórych ofert. O wszystkich zmianach powstałych w trakcie zmówienia nabywca zostanie poinformowany i dopiero po jego akceptacji zamówienie będzie realizowane w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane a dokonana wpłata zwrócona nabywcy.

 • Dostawa
 1. Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia w dniach roboczych, który upływa od momentu otrzymania przez Sprzedającego pełnej płatności za towar. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie. Istnieje możliwość nieznacznego wydłużenia dostawy towaru o którym nabywca zostanie poinformowany.
 2. Koszt dostawy zamówień niestandardowych wyceniany jest indywidualnie.
 3. Zamówienia realizowane są na terenie Polski. Istnieje możliwość wysłania produktu za granicę na indywidualne zamówienie, wtedy indywidualnie ustala się koszty transportu.
 4. Czas realizacji zamówień zawiera się w przedziale 3-14 dni roboczych. Dostawa kurierem wynosi 24h-48h w dni robocze. Wydłużenie terminu dostawy nie zwalnia Zamawiającego od dotrzymania warunków umowy kupna-sprzedaży, a w szczególności odebrania przesyłki.
 5. Jeżeli dostarczona przesyłka posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne Zamawiający jest zobowiązany do odmówienia przyjęcia przesyłki lub złożenia reklamacji do firmy kurierskiej w dniu dostawy towaru oraz jednoczesnego poinformowania o tym fakcie Sprzedawcę przy pomocy maila i/lub telefonicznie.

 • Reklamacje i zwroty
 1. Jeżeli po otrzymaniu przesyłki okaże się, że produkt zawiera wady techniczne lub uszkodzenia, Zamawiający powinien w pierwszej kolejności sporządzić „Protokół szkody” podpisany przez kuriera a następnie zgłosić reklamację do firmy Sprzedawcy mailowo na adres biuro@artdecor.sklep Aby przyspieszyć proces należy oprócz zgłoszenia przesłać mailem skan „Protokołu szkody” oraz zdjęcie uszkodzenia wraz z informacją o podstawie reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia, wraz z niezbędną dokumentacją. Przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy.
 2. W przypadku zwrotu lub reklamacji Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu reklamowanego produktu w stanie niezmienionym. Zamawiający zobowiązany jest do zapakowania produktu w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie, np. w sposób w jaki produkt był zapakowany w drodze do Zamawiającego. W przypadku uszkodzenia produktu w transporcie wynikającego z nienależytego zapakowania produktu Zamawiający pokrywa koszty wynikające z uszkodzeń produktu. W przypadku uszkodzenia uniemożliwiającego wykorzystanie produktu Zamawiającemu nie przysługuje zwrot pieniędzy za reklamowany produkt.
 3. Zwrotowi nie podlegają produkty wykonywane na indywidualne zamówienie oraz takie produkty, których wady wynikają z niewłaściwych plików graficznych dostarczonych przez Zamawiającego lub innych zaniedbań ze strony Zamawiającego, do tego typu zamówień dostosowane są odpowiednie przepisy KC odnoszące się do umów o dzieło.

 • Odstąpienie od umowy
 1. Nabywca może odstąpić od ustaleń umowy w przeciągu 14 dni od otrzymania towaru w formie pisemnej (np. list, mail) lub przez odesłanie zamówionych produktów bez konieczności podawania powodów wspomnianego odstąpienia. Warunkiem dotrzymania terminu, w którym można odstąpić od warunków umowy, jest terminowe odesłanie oświadczenia o odstąpieniu od warunków umowy lub zakupionego towaru.
 2. Po dostarczeniu w/w oświadczenia o odstąpieniu od warunków umowy zamówione artykuły należy zwrócić. Jeżeli klient nie jest w stanie zwrócić częściowo lub w całości otrzymanych towarów lub zwróci je w gorszym stanie, zobowiązuje się do zwrotu wartości towarów.
 3. Zwrot wartości towaru może nastąpić wyłącznie w przypadku jeżeli otrzymany towar nie został użytkowany oraz gdy nie próbowano podjąć działań mogących obniżyć wartość towaru.
 4. Użytkownik nie będący konsumentem zobowiązuje się do poniesienia kosztów zwrotu przesyłki.
 5. Jeżeli nie zostało to ustalone inaczej, możliwość odstąpienia nie istnieje w przypadku umów dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na specjalne zamówienie użytkownika (w tym fototapety, obrazy, plakaty, naklejki i inne produkty wykonane z galerii zdjęć). Do tych umów zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego odnoszące się do umowy o dzieło.

 • Prawa autorskie
 1. Sprzedawane przez Sprzedawcę produkty objęte są prawami autorskimi. Użytkownik lub osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania zakupionych  produktów, każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszej pisemnej zgodzie i warunkach w niej określonych.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania stosownego wynagrodzenia za korzystanie i czerpanie dochodu z dzieł publikowanych jako materiały.
 3. Przekazane do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Best Design wraz z podaniem nazwy serwisu artdeco.sklep.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

 • Dane osobowe
 1. Składając zamówienie w artdecor.sklep.pl Użytkownik wyraża automatycznie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie artdecor.sklep.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Administratorem danych jest Sprzedawca, jednakże zastrzega on sobie możliwość udostępnienia danych podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do wykonania umowy takim jak np: operatorzy obsługujący płatności elektroniczne,  operatorzy pocztowi w zakresie dostawy, podmioty zajmujące się administrowaniem baz danych.
 3. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 • Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia przekazania niewłaściwych danych lub dyspozycji Użytkownika.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Użytkownika w wyniku niezachowania odpowiedniej ostrożności przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2016 roku.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie artdecor.sklep.pl jako obowiązujących. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie wcześniejszych obowiązujących zapisów.